Jäseneksi Sininauhaliittoon

Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen,
toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset
kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt.

Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan kuukauden
päästä eroilmoituksen toimittamisesta hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen
kokouksen pöytäkirjaan merkitsemisestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta yhdistyslain 14 §:n mukaisilla perusteilla.

Liitteeksi jäsenhakemukseen tarvitaan

- yhdistysrekisteriote

- säännöt

- yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, jossa päätetään jäsenyyden hakemisesta.

Tulosta jäsenhakemus tästä ja toimita se liitteineen osoitteeseen Sininauhaliitto, Opastinsilta 7 A, 00520 Helsinki. Kuoreen merkintä ”jäsenhakemus”

Voit toimittaa hakemuksen ja liitteet myös sähköpostitse: keskustoimisto@sininauha.fi