Uusi toivo

Uusi Toivo on Sininauhaliiton neljä kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti. Keskustelu lehdessä pohjautuu kristillisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Lehden aiheita ovat päihde-, peli- ja mielenterveysongelmat sekä asunnottomuus. Lehteä lukevat jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien asiakkaat ja työntekijät. Lisäksi lehti jaetaan vankiloihin.

Julkaisija 
Sininauhaliitto

Perustettu
v. 1946

Toimitus
Opastinsilta 7 A
00520 Helsinki
Puh. 0400 620 149
keskustoimisto@sininauhaliitto.fi

Painopaikka 
Painotalo Next Print, Helsinki