Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /var/www/vhosts/49-1/www/includes/bootstrap.inc).

Uusi toivo 2/2015

Kesällä syntyy tärkeitä linjauksia

Tänä kesänä tarvitaan sekä lepoa ja rauhoittumista että aktiivista vaikuttamista. Sopivassa balanssissa. Itsestä huolehtiminen ja lähisuhteiden hoitaminen on välttämätöntä. Niistä ei saa tinkiä. Toisaalta tänä kesänä aktiivisuus poliittisesti kannattaa. Nyt väännetään suuntaa keskeisille asioille.

Suomeen saatiin vielä ennen kesää uusi hallitus. Pääministeri Juha Sipilä osoitti prosessijohtajan taitoa. Kaikilta osin sisällöt eivät menneet parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sovitut päätökset saatiin sovitusti ja aikataulussa. Johtaminen on usein sitä, että pidetään kiinni sovitusta ajasta ja tehdään paras mahdollinen päätös käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Tärkeää oli osoittaa kykyä päätöksentekoon. Sitä poliitikoilta on juuri odotettu. Sipilän johtama prosessi loi uskoa, että tulevat haasteelliset päätökset koskien SOTE-uudistusta sekä talouden kuntoon saattamista saadaan tehtyä. 

Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneiden ihmisten sekä näitä ihmisiä auttavien järjestöjen kannalta sekä mahdollisuuksia että uhkia. 

Sosiaalitukiin kohdistuvat leikkaukset ovat huolestuttavia. Erityisesti ne ihmiset, joilla ei nyt lisättävistä tukitoimista huolimatta ole edellytyksiä työllistymiseen, joutuvat taloudellisesti entistä tiukemmalle. Ne, joilla syntyy motivaatio kiinnittyä osatyökykyisinäkin työelämään, saavat hallitukselta entistä enemmän kannustimia. Lupaus purkaa byrokratiaa työllistymisen tieltä herättää toivoa. Viime aikoina on sosiaalisesta työllistämisestä tullut entistä vaikeampaa ja toimijoita on laitettu aiempaa ahtaammalle.  Tähän on saatava muutos.

Yksinäisyyteen ja siihen liittyviin mielenterveydellisiin ongelmiin luvataan panostaa erillisen ohjelman kautta. Toivottavasti Sininauhaliitto ja sen jäsenyhteisöt saavat olla tässä ohjelmassa aktiivisina toimijoina mukana. 

SOTE-uudistusta kiirehditään. Sote-alueilla toteutettavat palveluiden hankinnat sekä niiden raamitus ovat järjestöille keskeinen vaihe. EU:n uusi hankintadirektiivi velvoittaa tulevia hankintayksiköitä toteuttamaan hankinnat riittävän pieninä kokonaisuuksina, jotta pienillä paikallisilla palveluntuottajilla on mahdollisuudet toimia markkinoilla. Tätä uuden hankintadirektiivin kirjausta tulee noudattaa myös tulevissa Sote-hankinnoissa. 

***

On hyvä, että nykyhallitus kantaa huolta nuorista. Nuorisotakuun vaikuttavuutta halutaan lisätä. Se painottaa yhteisöllisyyttä, varhaista tukea ja ennaltaehkäisevää työotetta. Järjestöjen kannalta hallitusohjelmassa on myönteistä kirjaus, jossa tavoitellaan nuorten tukemisessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön syventämistä. Vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta annetaan selkeästi yhdelle taholle. Nuorten syrjäytymisen torjunnassa onkin otettava kaikki keinot käyttöön. Tässä myös Sininauhaliiton jäsenjärjestöillä on paljon annettavaa.

Myös ihmisten osallisuus, asiakaslähtöisyys ja kokemusasiantuntemuksen käyttö on kirjattu hallitusohjelmaan vahvasti. Kansalaisjärjestöjen toimintaa voi vahvistaa myös aie vähentää säädöksiä, jotka haittaavat esimerkiksi kansalaisten vapaaehtoistoimintaa. Järjestöjen on oltava nyt aktiivisia, jotta nämä ohjelman tahdonilmaukset toteutuvat konkreettisesti ohjelmaa toimeenpantaessa.  

***

Hallitusohjelmassa vahvistettiin pelituottojen olevan jatkossakin valtion budjettiin kuulumattomia, mikä on kansalaistoiminnan kannalta myönteistä. Ilman nykyisen kaltaisia Rahapeliautomaattiyhdistyksen eli RAYn avustuksia kansalaisjärjestöt olisivat pulassa. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava pitää pelihaittojen vähentämisestä kiinni. Sininauhaliitto on osaltaan valmis tuottojen vähennyksiin ja pitää edelleen tärkeänä, että rahapeliautomaatteihin otetaan käyttöön pakollinen tunnistautuminen. Pelin markkinoinnin on myös vähennyttävä fuusion myötä. Sininauhaliitto on myös selkeästi sillä kannalla, että järjestöjen avustukset tulee jakaa hyvän hallintotavan, vastuullisuuden ja eettisesti kestävän toimintamallin mukaisesti.  Jos vastuullisuustoimista luovutaan, ei fuusiota ei voi kannattaa. 

Päihdetyötä koskien hallitusohjelmassa on kirjaus päihdekuntoutuksen vaikuttavuuden tehostamisesta. Tässä kirjauksessa on mahdollisuuksia, mutta myös päihdeongelmista kärsivien ihmisten kannalta uhkia, mikäli kirjaus vahvistaa kuntouttavien palveluiden alasajoa.  Julkisen sektorien sekä eri palvelutuottajien ja asiakkaiden kumppanuusprosessi vaikuttavuuden lisäämiseksi on sen sijaan hyvin toteutettuna todellinen mahdollisuus.

***

Sipilän hallituksen hallitusohjelma uskoo vahvasti siihen, että Suomi saadaan kuntoon työelämään panostamalla sekä elinkeinoelämän mahdollisuuksia lisäämällä. Yrittäjyyteen uskomisen ei pidä kuitenkaan mennä överiksi. Järjestöjen erityisyyttä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluissa ei saa unohtaa edes silloin, kuin ne kilpailevat palveluissa yritysten kanssa. Totta on myös se, että Suomessa keskeisin syy ennenaikaisiin syrjäytymisiin työelämästä on päihde- ja mielenterveysongelmissa. Työpaikkojen luominen ei auta, jos päihdeongelmia ei saada vähenemään eikä mielenterveyden hyvinvointi lisäänny. Päihde- ja mielenterveysongelmiin puuttuminen tulee ottaa järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuuden voimin merkittäväksi osaksi työelämän kehittämistä. Muutoin Suomi eriarvoistuu entisestään, emmekä saavuta tavoitteita Suomen kuntoon saattamisesta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osalta. 

Hyvää, aktiivista ja siunattua kesää kaikille!

Aarne Kiviniemi

Johtaja

Sininauhaliitto 

Tänä kesänä tarvitaan sekä lepoa ja rauhoittumista että aktiivista vaikuttamista. Sopivassa balanssissa. Itsestä huolehtiminen ja lähisuhteiden hoitaminen on välttämätöntä. Niistä ei saa tinkiä. Toisaalta tänä kesänä aktiivisuus poliittisesti kannattaa. Nyt väännetään suuntaa keskeisille asioille." data-share-imageurl="">