Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /var/www/vhosts/49-1/www/includes/bootstrap.inc).

Uusi toivo 3-4/2015

Rahapelifuusio ja pakolaistilanne puhuttavat

Rahapelifuusiosta on muodostunut järjestöpoliittinen vääntö. Tässä keskustelussa Sininauhaliitto on julkisesti profiloitunut rahapelaamisen haittojen minimoinnin sekä vastuullisen rahanjaon näkökulmien esiin nostajana.

Eräs ydinkysymys on ollut, mennäänkö valtakunnallisten vai paikallisten järjestöjen etu edellä? Osa suurista järjestöistä esitti rahanjaon osalta, että keskusjärjestöt päättäisivät ministeriölle lähtevästä avustusesityksestä. Esityksen mukaan rahat olisi jaettu siis vain valtakunnallisille järjestöille, jotka harkintansa mukaan jakaisivat niitä alueellisille toimijoille.

Sininauhaliitto on puolustanut julkisesti eri foorumeilla ja kannanotoissaan paikallisten ja alueellisten järjestöjen oikeutta hakea rahoitusta rahapelituotoista. Vaikuttamistyö paikallisten toimijoiden puolesta on tuottanut osaltaan tulosta, koska muun muassa SOSTEn hallitus on tarkistanut tässä kohtaa kantaansa aiempaan.

Tämän lisäksi Sininauhaliitto ei pidä hyvänä, että tulevaisuudessa avustuksen jakoesityksestä päättäisi järjestöistä koostuva neuvosto. Järjestöjä tulee toki kuulla avustusten strategisissa linjauksissa, mutta järjestöjen ei tule jakaa rahoja toisilleen eikä itselleen. Tässä kohtaa on hyvän hallintotavan mukaista, vastuullista ja eettistä luottaa virkamiesvalmisteluun sekä virkamiesvastuuseen.

Samaan aikaan on muistettava, että Suomessa ei ole riittävää, maan kattavaa hoitojärjestelmää, josta peliongelmista kärsivät saisivat apunsa. Rahapelimonopolin keskeinen peruste on vastuullinen hoitojärjestelmä. Tämä ei toteudu uskottavasti. Rahapelifuusion yhteydessä arpajaislaki tulee avata niin, että tulevaisuudessa hoitojärjestelmä rahoitetaan suoraan rahapelituotoista otetuilla resursseilla. Järjestöjen tulee edunsaajina osoittaa vastuullisuutensa ja ymmärtää, että rahapelituotoilla mahdollistettu hoitojärjestelmä on tärkeä vastuullisuuden signaali.

Pakolaistilanne on yllättänyt syksyn aikana lähes kaikki. Sininauhaliiton jäsenyhteisöistä monet ovat jo mukana kriisitilanteen haltuunotossa ja meitä pyydetään mukaan kohdentamaan toimintoja pakolaisille. Tässä on järjestökentässä pohdinnan paikka. Nyt on töitä tekijöille, joilla on osaamista, auttavaa sydäntä ja tiloja. Kannustan kaikkia aktiivisuuteen ja strategiseen pohdintaan sekä pakolaisille kohdennettuihin avauksiin. l

Aarne Kiviniemi

Johtaja

Sininauhaliitto

Rahapelifuusiosta on muodostunut järjestöpoliittinen vääntö. Tässä keskustelussa Sininauhaliitto on julkisesti profiloitunut rahapelaamisen haittojen minimoinnin sekä vastuullisen rahanjaon näkökulmien esiin nostajana.

Eräs ydinkysymys on ollut, mennäänkö valtakunnallisten vai paikallisten järjestöjen etu edellä? Osa suurista järjestöistä esitti rahanjaon osalta, että keskusjärjestöt päättäisivät ministeriölle lähtevästä avustusesityksestä." data-share-imageurl="">