Läheistyö

http://www.lapsijalaheistyo.fi/

Läheisen päihteiden käytöstä kärsivät myös puolisot,vanhemmat ja päihdeperheissä kasvaneet lapset. Heidän hätänsä lievittämiseen, sukupolvien ketjuuntumisprosessien katkaisemiseen ja huostaanottojen ehkäisemiseen tarvitaan paitsi teoreettista myös käytännössä kehittynyttä erityisasiantuntijuutta.

Sininauhaliiton Läheistyö

- parantaa päihteiden varjossa elävien lasten ja läheisten asemaa ja oikeuksien toteutumista sekä vanhemmuuden vahvistumista.

 

- tukee lapsi- ja läheiskeskeisen päihdetyön kehittymistä ja juurtumista luontevaksi osaksi päihdetyön palvelujärjestelmää, jotta lapsille ja vanhemmille on tukimuotoja tarjolla.

 

- edistää ylisukupolvisen läheisnäkökulman esillä pitämistä päihdeperinteen katkaisemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

 

- lisää tietoutta läheissuhteiden tiedostamisen, muodostumisen ja tervehdyttämisen merkityksestä toipumisessa.

 

Yhteystiedot

Läheistyön Tarja Hiltunen

puh. 050 339 3588                                                                                                                  

etunimi.sukunimi@sininauha.fi

http://www.lapsijalaheistyo.fi/

Läheisen päihteiden käytöstä kärsivät myös puolisot,vanhemmat ja päihdeperheissä kasvaneet lapset." data-share-imageurl="">