Tutkimus

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA

Vuosina 2015-2018 Sininauhaliitto on mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa. Kyseessä on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa STEA.

LUND, PEKKA & HOSTIKKA, HENNA & HÄNNINEN, KATARIINA & LAAPIO, MARJA-LIISA (2015) Aatteena auttaminen. Kristillisten päihdejärjestöjen eetos, kuntouttava ote ja ikääntyneet asiakkaat. Helsinki: Sininauhaliitto. 
Julkaisun PDF

KIVELÄ PÄIVI (2015) Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KIVELÄ, PÄIVI & LUND, PEKKA (2014) Ilkeät ongelmat ja auttamistyö. Teoksessa Ulla Salonen-Soulié (toim.) Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Helsinki: Huoltaja-säätiö
​Julkaisun PDF

Kivelän teoksen Syrjässä syrjäytyneet arvio Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä: Riikka Perälä: Pelon sosiaalipolitiikasta. Yhteiskuntapolitiikka 79(2014)
Lehden verkkoversio

KIVELÄ, PÄIVI (2014) Syrjässä syrjäytyneet. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KANERVA, EVA (2011) Onko elämällä väliä? Puhutaan elämän tarkoituksesta. Jyväskylä: PS-kustannus.

HOSTIKKA, HENNA & SALONEN, ANNA S. & RANTALA, HEIKKI (2011) Kristillisen päihdetyön barometri 2011. Helsinki: Sininauhaliitto.

SILFVAST, KATRINA (2010): ”Tarvittaessa keskustelemme hengellisistä asioista.” – tutkimus kristillisten päihdejärjestöjen toiminnasta. Helsinki: Sininauhaliitto.

TEDRE, SILVA & PULKKINEN, ANNELI (2010): Palvelu, johon köyhyys tiivistyy. Tutkimus kristillisen päihdetyön päiväkeskuksista. Diakonian tutkimus 2 / 2010.
Artikkeli verkossa

TEDRE, SILVA & PERÄLÄ, RIIKKA (2010): Työllistetyt – uudet hoivatyön näkymättömät? Työelämän tutkimus 3 / 2010.
Artikkeli verkossa

PERÄLÄ, RIIKKA (2010): Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi neuvoteltu järjestys. Esimerkki kuntien ja kristillisten päihdejärjestöjen välisestä yhteistyöstä suomalaisissa kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010) 4:
Artikkeli verkossa

PERÄLÄ, RIIKKA & TEDRE, SILVA & KANERVA, EVA (2009) Kenen ehdoilla, mitä ja miten? Järjestöt palvelujärjestelmän muutoksissa. Yhteiskuntapolitiikka 74(2009):2
Artikkeli verkossa

LUND, PEKKA (2008): Päihdetyön päiväkeskus. Katoava työmuoto vai tärkeä osa palveluketjua. Helsinki: Sininauhaliitto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

MIPA

 

Lue lisää MIPA-tutkimusohjelmasta >>