Vihreä Veräjä

www.vihreaveraja.fi

Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde suurimmalle osalle suomalaisia. Sininauhaliiton Vihreä Veräjä − hyvinvointia luonnosta tuo luontoon liittyvän harrastustoiminnan vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville. Vihreä Veräjän ydinajatus on, että luontoyhteys kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä tai asuinpaikasta.

Vihreä Veräjä käyttää toiminnassaan Green Care -menetelmiä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.

Vihreä Veräjä auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä hyödyntämään luontoympäristön parantavia vaikutuksia työssään. Puutarhanhoito, elvyttävät ympäristöt, eläinavusteiset menetelmät, kalastus- ja erätoiminta, luontoon liittyvät kädentaidot sekä luontoympäristöjen ja maatilojen kuntouttava käyttö – ne kaikki voivat olla osa kuntoutusta. 

Vihreä veräjä

  • tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjä luontoavusteisen toiminnan käynnistämisessä ja yksikkökohtaisen Green Care-  toiminnan vuosikellon kehittämisessä
  • kouluttaa työntekijöitä ja vapaaehtoisia käyttämään luontoavusteisia menetelmiä työssään
  • kehittää Green Care – toimintaan uusia toimintamalleja ja materiaaleja

 

Yhteystiedot

Tuomo Salovuori
projektipäällikkö
tuomo.salovuori@sininauha.fi
puh. 040 5818 244

Minna Malin
projektisuunnittelija
minna.malin@sininauha.fi
puh. 050 432 8994

www.vihreaveraja.fi

Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde suurimmalle osalle suomalaisia. Sininauhaliiton Vihreä Veräjä − hyvinvointia luonnosta tuo luontoon liittyvän harrastustoiminnan vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville. Vihreä Veräjän ydinajatus on, että luontoyhteys kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä tai asuinpaikasta." data-share-imageurl="">