VOIKUKKIA-toiminta

www.voikukkia.fi

Ketään ei saa jättää yksin selviämään kriisistä. Huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmat tarvitsevat tukea niin alkuperäisen kriisin kuin perheen hajoamisesta johtuvan kriisin käsittelyyn.

Toiminnan päämääränä on, että sijoitettujen lasten isien ja äitien vanhemmuuden tukemisen tarve ja merkitys tunnustetaan ja VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien toiminta leviää ja vakiintuu laajasti.  

- Toimimme yhteistyössä sekä vanhempien että ammattilaisten kanssa. Erityisesti vanhempien oman äänen aito esille nostaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on ratkaisevan tärkeää kehittämis- ja vaikuttamistyössämme.

- Koulutamme VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksissa sosiaalialan ammattilaisia ja vertaistukiryhmän käyneitä vanhempia vertaistukiryhmän ohjaajiksi. Ryhmäpalveluita vanhemmille tuottavat sosiaalialan kehittämiskeskukset, kunnat, seurakunnat, yritykset ja järjestöt yhdessä tai erikseen.

- Tuemme VOIKUKKIA-ryhmänohjaajien työskentelyä ja toiminnan jatkuvuutta alueellisissa ohjaajaverstaissa.

Yhteistyössä Kasper Kasvatus- ja perheneuvonta ja Sininauhaliitto. Valtakunnallista toimintaa.

Yhteystiedot

Virpi Kujala
vertaistoiminnan kehittäjä
Puh. 040 7600 663
virpi.kujala@sininauha.fi

www.voikukkia.fi

Ketään ei saa jättää yksin selviämään kriisistä. Huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmat tarvitsevat tukea niin alkuperäisen kriisin kuin perheen hajoamisesta johtuvan kriisin käsittelyyn.

Toiminnan päämääränä on, että sijoitettujen lasten isien ja äitien vanhemmuuden tukemisen tarve ja merkitys tunnustetaan ja VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien toiminta leviää ja vakiintuu laajasti." data-share-imageurl="">