Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /var/www/vhosts/49-1/www/includes/bootstrap.inc).

Uusi toivo 1/2014

Syrjäytymiseen voi vaikuttaa

Vaalit lähestyvät. Moni poliitikko aktivoituu. Vaalien välissä nähdään, kuka todella on aktiivinen meille tärkeissä asioissa.
 
Keväällä koittavat europarlamenttivaalit, syksyllä seurakuntavaalit ja ensi vuonna eduskuntavaalit.  Myös politiikan teossa on laitettu isompi vaihde päälle. Viime kuussa nähtiin eduskuntapuolueiden yhteisrintama sote-uudistuksen osalta. Se olikin tarpeen poliittisen päätöksenteon uskottavuuden kannalta.

Nyt uudistetaan monia, Sininauhaliiton ja sen jäsenyhteisöjen kannalta keskeisiä lakeja. Muutoksia on tulossa alkoholilakiin, raittiustyölakiin ja hankintalakiin. Sosiaa­lihuoltolakia on valmisteltu jo pitkään. Myös Sote-uudistus tarvitsee tarkempaa lainsäädäntöä.

Hankintalainsäädäntöä on tulkittu myös päihdepalveluiden hankinnassa. Kilpailutukset on usein tehty päihdetyölle vieraalla markkinaehtoisella otteella. EU:n hankintadirektiivin soveltaminen on erilaista eri EU-maissa. Suomessa kilpailutuksissa ei ole tunnustettu järjestölähtöisten, yleishyödyllisten palvelujen erityisyyttä.

Päihdetyölle on ensiarvoista ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena. Tämä uhkaa hukkua kilpailutuksissa, joissa eri palvelut ja niitä tukevat muut työmuodot pirstotaan erilleen toisistaan. Kilpailutuksessa pitäisi huomioida laajasti laadullisia vaikuttavuuskriteereitä, eikä tyytyä painottamaan vain lyhytnäköisiä taloudellisia säästöjä.
***
Sininauhaliitto vaikuttaa siihen, etteivät harvaan asuttujen seutujen ihmiset unohdu rakenteellisissa uudistuksissa.  Riittävät lähipalvelut pitää turvata niin harvaan asutulla maaseudulla kuin taajamissa – myös päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville.

Hallitus aikoo siirtää perustoimeentulotuen kunnilta Kelan maksettavaksi. Vapautuvia sosiaalityön resursseja pitää kohdistaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Tutkimukset osoittavat, että tällä hetkellä heitä ei kohdata riittävän kokonaisvaltaisesti kuntien sosiaalityössä.

Oppivelvollisuusikä aiotaan nostaa 17 ikävuoteen. Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena pitää olla nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tämän varmistamiseksi on syytä – valtion vahvalla ohjauksella – rakentaa etsivää ja kohtaavaa nuorisotyötä tekevien järjestöjen sekä kuntien välille yhteistyömalleja. Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä on vahvaa osaamista tähän.

Syrjäytymiskehityksen katkaisussa ei tule viivytellä. Ainakin minun ääneni saa poliitikko, jolla on paloa tähän työhön.

Aarne Kiviniemi
Johtaja, Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö

Vaalit lähestyvät. Moni poliitikko aktivoituu. Vaalien välissä nähdään, kuka todella on aktiivinen meille tärkeissä asioissa.
 
Keväällä koittavat europarlamenttivaalit, syksyllä seurakuntavaalit ja ensi vuonna eduskuntavaalit.  Myös politiikan teossa on laitettu isompi vaihde päälle. Viime kuussa nähtiin eduskuntapuolueiden yhteisrintama sote-uudistuksen osalta." data-share-imageurl="">