Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /var/www/vhosts/49-1/www/includes/bootstrap.inc).

Uusi toivo 3/2014

Kylmää kyytiä kilpailutuksissa

Kilpailutukset ovat päihdejärjestöjen arkipäivää. Kilpailutuksissa onnistumisen asteesta riippuen tulee toimintaan usein nopeitakin muutoksia. Toisissa järjestöissä vähennetään väkeä, toisissa lisätään. Usein myös yleishyödyllinen toiminta kärsii kilpailutusten myötä.

Markkinaehtoisuus on päivän sana. Palveluja tuotettiin ennen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla SGEI-menettelyllä, joka on Euroopan unionin sallima tapa tuottaa palveluja sosiaalisesti haavoittuville ryhmille, kuten pitkäaikaisasunnottomille. Hallinto-oikeuden viime vuoden huhtikuisen päätöksen myötä  se ei enää käy. Sen sijaan monessa muussa Euroopan maassa se on edelleen poliittisten päättäjien tekemän lainsäädännön mukaan mahdollista.

Sininauhasäätiökin on päättänyt yhtiöittää palvelutoimintansa. Edellytyksiä tälle tuo muun muassa Helsingin kaupungin kanssa solmittu nelivuotinen puitesopimus. Yhtiön on tarkoitus tuottaa varoja Sininauhasäätiön yleishyödylliseen toimintaan.

Usein puitesopimukset ovat liian lyhyitä ja epävarmoja. Puitesopimus ei vielä itsessään takaa riittävän suuria käyttöasteita. Toiminnan tuotolla pitää kattaa henkilöstön palkat, tehtyjen investointien lainojen lyhennykset ja hoitokulut sekä myös kiinteistöjen kunnossapito.

Usein käy niin, että hinnan ollessa keskeinen kilpailutuskriteeri laatu jää vähemmälle huomiolle. Useat Sininauhaliiton jäsenjärjestöt myös rahoittavat muuta yleishyödyllistä toimintaansa palvelutoiminnan tuotoilla. Kun kilpailu kiristyy, niin tähän toimintaan jää usein vähemmän rahaa.

Viime kädessä esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ja heidän läheisensä eivät saa kaikkea tarvitsemaansa tukea. Etenkin pienillä paikkakunnilla on tärkeää tukea järjestöjen toimintaa. Yritykset harvemmin sijoittavat tuottojaan ihmisten auttamiseen, sen sijaan järjestön kautta kiertävä euro tuottaa tutkitusti moninkertaisen hyödyn. l

Maritta Matintalo

Palvelujohtaja

Sininauhasäätiö

 

Sininauhasäätiökin on päättänyt yhtiöittää palvelutoimintansa.

Kilpailutukset ovat päihdejärjestöjen arkipäivää. Kilpailutuksissa onnistumisen asteesta riippuen tulee toimintaan usein nopeitakin muutoksia. Toisissa järjestöissä vähennetään väkeä, toisissa lisätään. Usein myös yleishyödyllinen toiminta kärsii kilpailutusten myötä.

Markkinaehtoisuus on päivän sana." data-share-imageurl="">