Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /var/www/vhosts/49-1/www/includes/bootstrap.inc).

Uusi toivo 4/2014

Ihmisarvon puolustajien rintama

Joulun lapsi haastaa työmme. Hän syntyi kodittomana. Hän koki omakohtaisesti, mitä on olla syrjitty ja halveksittu. Hänen asenteensa kaiken koetun tuskan keskellä on kuitenkin puhutteleva. Toivoa on!

Kulunut vuosi on ollut melkoista rakenteiden ja lainsäädännön myllerrystä. Heikossa asemassa olevien ihmisten todellisuus on uudistuksissa unohtumassa. Heillä ei välttämättä ole valmiuksia toimia markkinaehtoisuuden määritteleminä asiakkaina, jotka kykenevät tekemään itsenäisiä valintoja tarjolla olevista palveluista.

He tarvitsevat erityistä suojelua ja myös edunvalvontaa saadakseen asiallisesti lainmukaiset palvelut. Näiden ihmisten palvelut tulisi hankkia irrallaan uudistettavan hankintalainsäädännön mukaisesta hankintamallista. Soveltamisalaa pitää rajoittaa, jotta kohderyhmän erityisyys voidaan riittävästi huomioida.

Sote-uudistuksessa kuntien ja niiden työntekijöiden puolustajien ääni on kuulunut. Ääntä ovat pitäneet myös entistä avoimempien markkinoiden puolustajat. Sen sijaan me emme ole mielestäni riittävästi onnistuneet pitämään esillä heikossa asemassa olevan ääntä. Nyt onkin yhteisten ponnisteluiden aika.

Vuosi 2015 on eduskuntavaalivuosi ja Sininauhaliitto kutsuu syrjäytymisen vastaisia toimijoita nykyistä tiiviimpää yhteistyöhön. Meidän ihmisarvon puolustajien tulee koota rivimme nykyistä vahvemmin yhdeksi rintamaksi. Tarvitsemme uusia yhteisiä rakenteita heikossa asemassa olevan äänen kuuluttamiseksi. Ihmisarvon puolustajien rintama viestii välittämistä ja huolenpitoa erityisesti niistä ihmisryhmistä, joilla itsellään ei ole riittäviä voimavaroja tulla kuulluksi.

On aika toimia yhdessä tulevaan hallituspolitiikkaan vaikuttamiseksi. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelujen saatavuus, nuorten syrjäytymiskehityksen katkaisu, pitkäaikaisasunnottomuuden hoito sekä järjestöjen työllistämis- ja auttamismahdollisuuksien turvaaminen ovat keskeisiä asioita.

On syytä pitää ääntä pienten paikallisten toimijoiden puolesta, jotka tuntevat alueel­liset ruohonjuuritason tarpeet. Tällä hetkellä uhkana on, että suuret markkinaehtoi­set toimijat valtaavat palvelut. Samalla ajetaan toimintakyvyttömäksi paikallista inhimillistä auttamista edustavat pienet järjestöt. Ymmärretäänkö uhka, joka tässä piilee?   

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita kuluvan vuoden yhteistyöstä. Vuodenvaihde hiljentymisineen auttaa meitä jaksamaan tulevissa haasteissa. Siunattua joulua ja uutta voimaa joulun sanomasta teille kaikille. Toivoa on!

Aarne Kiviniemi

Johtaja

Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö

 

Ihmisarvon puolustajien rintama viestii välittämistä ja huolenpitoa erityisesti niistä ihmisryhmistä, joilla itsellään ei ole riittäviä voimavaroja tulla kuulluksi.

Joulun lapsi haastaa työmme. Hän syntyi kodittomana. Hän koki omakohtaisesti, mitä on olla syrjitty ja halveksittu. Hänen asenteensa kaiken koetun tuskan keskellä on kuitenkin puhutteleva. Toivoa on!

Kulunut vuosi on ollut melkoista rakenteiden ja lainsäädännön myllerrystä. Heikossa asemassa olevien ihmisten todellisuus on uudistuksissa unohtumassa." data-share-imageurl="">