Sininauhasäätiö kokoaa pääkaupunkiseudun kaikille avoimet asunnottomien palvelut kuvalliseksi oppaaksi

Sininauhasäätiön kokoama, kuvallinen palveluopas Opas kadun kansalle kokoaa kolmannen sektorin tarjoamat, asunnottomille suunnatut, kaikille avoimet palvelut yksien kansien väliin. Oppaan tarkoitus on auttaa ja ohjata asunnottomia avun piiriin.

Pääkaupunkiseudulla on lukuisia eri toimijoita, jotka auttavat asunnottomia ja tuottavat heille suunnattuja palveluja. Tieto palveluista on kuitenkin ollut hajanaista ja asunnottomien on täytynyt itse aktiivisesti etsiä sijainteja ja aukioloaikoja. Moni asunnoton onkin ollut puskaradion varassa.

”Olemme huomanneet, että varsinkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat eivät löydä näiden palveluiden pariin", kertoo opasta tuottanut maahanmuuttajatyön projektipäällikkö Veera Vilkama Sininauhasäätiöstä

Tarve kuvalliselle palveluoppaalle onkin ollut suuri.

”Tarkoituksena on ollut tehdä mahdollisimman selkeä, kuvallinen opas, joka on ymmärrettävissä myös ilman hyvää luku- ja kirjoitustaitoa tai suomen kielen taitoa”, Vilkama kiteyttää.

”Tavoitteena on välittää mahdollisimman selkeästi tietoa niistä järjestökentän tuottamista matalan kynnyksen palveluista, jotka ovat kaikille, myös maahanmuuttajille, avoimia.  Yhdestä oppaasta on nyt helposti löydettävissä eri tahot ja paikat, joissa tukea ja palveluita on saatavilla. Toivottavasti tämä helpottaa asunnottomien arkea.”

Helsingin palvelut kokoavan palveluoppaan ensiversio on nyt koekäytössä ja jaettu sekä printti- että digiversiona asunnottomien kanssa toimiville tahoille.

Helsingin palvelut kokoavan palveluoppaan ensiversio on nyt koekäytössä ja on jaettu asunnottomien kanssa toimiville tahoille. Painettu versio Helsingin matalan kynnyksen palveluista valmistuu marraskuun aikana ja sitä ennen oppaan tietoja voidaan vielä täydentää. Oppaan tekstit ovat suomeksi, englanniksi, venäjäksi, dariksi, arabiaksi, bulgariaksi ja somaliaksi. Painettua versiota on jaossa kaikissa niissä palveluissa, jotka mainitaan oppaassa.

Seuraavaksi kootaan yhteen myös Espoon ja Vantaan matalan kynnyksen toimijoiden tiedot.

Oppaan tilaukset, lisäykset tai korjaukset voi lähettää veera.vilkama@sininauhasaatio.fi

Oppaan on kuvittanut Emilia Musturi.

Lisätietoja:

Veera Vilkama

projektipäällikkö

veera.vilkama@sininauhasaatio.fi

Puh. 040 664 6480

 

 

Sininauhasäätiön kokoama, kuvallinen palveluopas Opas kadun kansalle kokoaa kolmannen sektorin tarjoamat, asunnottomille suunnatut, kaikille avoimet palvelut yksien kansien väliin. Oppaan tarkoitus on auttaa ja ohjata asunnottomia avun piiriin.

Pääkaupunkiseudulla on lukuisia eri toimijoita, jotka auttavat asunnottomia ja tuottavat heille suunnattuja palveluja." data-share-imageurl="">