AIMO tukee asunnon saamista ja asumisen sujumista

AIMO asumisen tuen tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta pääkaupunkiseudulla. 

AIMOn asiakkaat ovat asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia ihmisiä. Heidän on vaikea saada tavallista vuokra-asuntoa, luottohäiriöiden tai aikaisempien asumisen ongelmien vuoksi. AIMO neuvoo ja ohjaa kaikissa asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Jalkautuva palveluohjaus

Jalkautuva palveluohjaus tavoittaa kaikkein hankalimmassa tilanteessa olevat asunnottomat tai asunnottomuusuhan alla olevat asiakkaat.

AIMO tarjoaa asumisneuvontaa, tukea sekä kattavaa palveluohjausta asiakkaille, joiden toimintakyky ei itsenäisesti riitä hakeutumaan tuen tai palvelun piiriin.

Asumis- ja palveluohjaus

AIMOlla on 50 tuettua vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla. Omassa kodissa asuvaa asiakasta tuetaan hänen tarpeidensa mukaan.

Työn lähtökohtana on asumisen turvaaminen sekä mahdollisten jatkoasuttamisen esteiden purkaminen. Tavoite on oman vuokra-asunnon saaminen yleisestä asuntokannasta. 

 

YHTEYSTIEDOT

Sari Rantaniemi 
 Asumis- ja palveluohjaaja
040 5264 105
sari.rantaniemi@sininauhasaatio.fi

Irina Kangas
Asumis- ja palveluohjaaja
040 7786 105
irina.kangas@sininauhasaatio.fi

Jaana Arpalahti-Kolu
Asumis- ja palveluohjaaja
040 7071 501
jaana.arpalahti-kolu@sininauhasaatio.fi

Miikka-Pekka Rautiainen
Asumis- ja palveluohjaaja,
Jalkautuva palveluohjaus
040 5378 105
miikka.rautiainen@sininauhasaatio.fi

AIMO-Tiimin esimies
Anne Hyyrynen
kehittämispäällikkö
040 1791 212
anne.hyyrynen@sininauhasaatio.fi