Maahanmuuttajatyö

Sininauhasäätiö ennaltaehkäisee maahanmuuttajien asunnottomuutta tukemalla Suomeen muuton alkuvaiheessa asunnonhakua ja asumista sekä tekee etsivää työtä asunnottomien maahanmuuttajien, erityisesti paperittomien tavoittamiseksi.

Lisätietoja:

Veera Vilkama
maahanmuuttajatyön kehittäjä
p. 040 6646480
veera.vilkama@sininauhasaatio.fi

Tukea asunnon hakuun

Asunnon löytäminen pääkaupunkiseudulla on haasteellista ja ilman kielitaitoa hyvin vaikeaa. Kuntapaikkoja ei tällä hetkellä riitä kaikille oleskeluluvan saaneille henkilöille. Vierailemme ja järjestämme asunnonhakutyöpajoja vastaanottokeskuksissa pääkaupunkiseudulla sekä koordinoimme vapaaehtoisia asunnon etsijöiden avuksi. Tuemme myös oman asunnon löytäneitä asumisen alkumetreillä.

Lisätietoja:

Satu Nieminen
projektityöntekijä (Tuki ja tavoittaminen -hanke)
p. 040 635 9047
satu.nieminen@sininauhasaatio.fi

Etsivää työtä paperittomien tavoittamiseksi

Ilman oleskelulupaa eli paperittomasti Suomessa oleskelevat henkilöt ovat yhteiskunnassamme erittäin heikossa asemassa. He eivät kuulu palveluiden piiriin ja he ovat käytännössä asunnottomia, sillä ilman henkilötunnusta ja oleskelulupaa on erittäin vaikeaa saada omaa asuntoa. Etsivän työn avulla haluamme tavoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat matalan kynnyksen palveluiden piiriin. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden paperittomien parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Lisätietoja:

Friba Majeed
projektityöntekijä (Tuki ja tavoittaminen -hanke)
p. 040 356 2760
friba.majeed@sininauhasaatio.fi

Tuki ja tavoittaminen -hanke on Sininauhasäätiön vuosina 2017-2019 toteutettava maahanmuuttajatyön kehittämishanke, jota rahoittaa STEA.

Asumistaitokursseja kiintiöpakolaisille

Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hankkeessa tuetaan kiintiöpakolaisten asumisen alkuvaihetta levittämällä hyviä toimintamalleja valtakunnallisesti, järjestämällä asumistaitokursseja ja tarjoamalla asumisen tukea Uudenmaan kunnissa. Hanketta toteuttavat Sininauhasäätiö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Järjestämme asumistaitokursseja, joilla käsitellään asumiseen ja asunnon kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä ja opitaan asumisen perussanastoa. Kurssipakettiin kuuluu kotikäynti, jolla kerrataan kurssin sisältämiä asumisasioita osallistujan omassa kodissa.

Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hanke on vuosina 2017-2019 toteutettava Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittama hanke.

Lisätietoja:

Minna Kilpinen
projektityöntekijä
Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hanke
p. 040 545 7607
minna.kilpinen@sininauhasaatio.fi

Amin Dalgamoni
Projektityöntekijä
p. 0408217746