Naapurustotyö

Asuinaluelähtöistä naapurustotyötä tehdään yleensä sosiaalialan tuki- ja asumispalveluyksiköissä. Sillä tavoitellaan erityisryhmien palveluyksiköiden integroimista asuinalueelle.

Löydät Sininauhasäätiön uudistuneet nettisivut osoitteesta: www.sininauhasaatio.fi

Työhön kuuluu monenlaisia  toimenpiteitä ja menetelmiä, joiden avulla esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, vammaisten tai muiden erityisryhmien, kuten pakolaisten, asumisyksikköjä integroidaan osaksi asuinaluetta. Integraatiolla tarkoitetaan esimerkiksi uusien asukkaiden sopeutumista naapuristoon ja laajemminkin ympäröivään yhteiskuntaan sekä sen eri toimintoihin.

Sininauhasäätiö on kehittänyt asuinaluelähtöistä naapurustotyötä RAY:n rahoittamissa hankkeissa. Ensimmäisen hankkeen toimintaympäristönä oli Helsingissä Ruusulankadun nuorten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö, jonka osalta kehittämishanke päättyi vuonna 2015. Tuki- ja asumisyksiköitä palveleva toiminta on jatkunut sen jälkeen osana asumisyksikön palvelutuotantoa ja muu kehittäminen osana Asuva-kehittämishanketta.

Naapurustotyössä tärkeimpiä työmuotoja ovat olleet muun muassa päivittäin toteutettavat korttelikierrokset sekä yhteistyö naapureiden, poliisin, yrittäjien, yksikön asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Naapurustotyön seurauksena esimerkiksi naapurustolle aiheutuneiden häiriöiden määrä saadaan yleensä laskuun. 

Naapurustotyö on sisältänyt myös asenteisiin ja ennakkoluuloihin vaikuttamista sekä tiedon lisäämistä. Esimerkiksi Sininauhasäätiön Hyvä naapuri -verkostosta, luennoista ja yhteistyöstä koulujen kanssa saatiin hyviä kokemuksia.

Ennaltaehkäisevä työ​
Keskustelutilaisuudet
Toimintaympäristönä Ruusulankatu
Yhteistyö koulujen kanssa
Ympäristötyön tuloksia

www.sininauhasaatio.fi

Työhön kuuluu monenlaisia  toimenpiteitä ja menetelmiä, joiden avulla esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, vammaisten tai muiden erityisryhmien, kuten pakolaisten, asumisyksikköjä integroidaan osaksi asuinaluetta. Integraatiolla tarkoitetaan esimerkiksi uusien asukkaiden sopeutumista naapuristoon ja laajemminkin ympäröivään yhteiskuntaan sekä sen eri toimintoihin." data-share-imageurl="">