Perustehtävä, visio ja arvot

Sininauhasäätiö vaikuttaa ja kehittää keinoja etenkin syrjäytymisen vähentämiseen. Sininauhasäätiön ja sen omistaman Sininauha Oy:n palvelutyössä näkyy kokonaisvaltainen ihmiskäsitys kohtaamisessa, auttamisessa sekä vertaistuessa.

Perustehtävä

Perustehtävänä on kodin ja tuen tarjoaminen asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville sekä näiden ihmisten oikeuksien puolustaminen.

Käytännössä Sininauhasäätiö hankkii asuntoja sekä järjestää asukkaiden tarvitsemaa tukea asumisen turvaamiseksi. Lisäksi on vahvaa päiväkeskus- ja työtoimintaa. Asiakkaiden perusoikeuksien puolustaminen on tärkeä osa asiakastyötä.

Tässä työssä merkittävä rooli on myös vertaistuella ja vapaaehtoistyöllä. Kunnioitus muita kohtaan ja toisten erilaisuuden hyväksyminen luovat pohjaa tälle työlle.

Sininauhasäätiö ja sen palvelutoimintaa toteuttava Sininauha Oy tekevät laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muut järjestöt, yritykset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä seurakunnat. 

Visio

Sininauhasäätiö on innostava tiennäyttäjä ja periksiantamaton ihmisarvon puolustaja.

Arvot

Sininauhasäätiön toiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Jakaisen elämä on ainutlaatuinen. Kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon. Tehtävämme on auttaa avun tarvitsijoita sekä toimia ja vaikuttaa rohkeasti.