Pop Up -asumisneuvontakioski

Lähtökohta

Projekti löytää uudenlaisia matalan kynnyksen keinoja vaikeimmassa asemassa oleville, jotta

- heidät tavoitetaan

- heidän valmiuksiaan vahvistetaan asumisen onnistumiseksi

- heidän asumisensa turvataan.

Toimintamuotoja ovat mm.

- asumisneuvontakioski erilaisissa tapahtumissa ja uudenlaisissa ympäristöissä

- asumistaitokurssit päihde- ja mielenterveysasiakkaille

- sosiaalinen isännöinti.

Toiminnan keskeinen kohderyhmä

- vaikeimmassa asemassa olevat, eri-ikäiset henkilöt

- etenkin päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät henkilöt

- mm. rikostaustaiset tai asunnottomuusuhan alla elävät henkilöt.

Projekti tukee sellaisten henkilöiden selviytymistä, jotka itse kokevat tarvitsevansa apua mielenterveys- ja päihdeongelmaan sekä asumiseensa. Kasvavia kohderyhmiä ovat entiset pitkäaikaisasunnottomat, häätöuhan alla olevat henkilöt ja rikostaustaiset keski-ikäiset miehet.

Myös vaikeassa asemassa olevat päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret, jotka ovat vailla itsenäisen asumisen valmiuksia, ovat projektin kohderyhmä. Myös ikääntyvässä kohderyhmässä on tarvetta asumisen turvallisuuden ja asumistaitojen vahvistamiseen.

Kohderyhmään kuuluvia voivat olla asiakkaat, jotka ovat tuetun asumisen tarpeessa. Heidän kanssa toteutetaan sosiaalista isännöintiä.

Osa asiakkaista ovat siirtymässä kuntoutuspolussa jo itsenäisemmän asumisen suuntaan. Samoin kohderyhmää ovat asunnottomat, jotka hakevat pääsyä tuettuun asumiseen tai ylipäätään asuntoa.

Muita tavoitteita

Päätavoitteena on luoda mallit Pop Up -asumisneuvontakioskista ja matalan kynnyksen asumistaito-kurssitoiminnasta Sininauhasäätiön ja muiden Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen sekä asumisen tukemista toteuttavien toimijoiden käyttöön.

Samalla koulutetaan ammattilaisia ja vapaaehtois- ja vertaistoimijoita asumisneuvontakioskin toimintaan sekä kurssitoiminnan toteuttamiseen. Asumistaitokursseilla vahvistetaan kohderyhmän ihmisten asumistaitoja, käytännön taloudenhoitoa ja arjen askareiden hoitoa.

Sininauhasäätiö hyödyntää hankkeessa vahvaa uudistuvan ammatillisuuden osaamistaan asumispalveluiden tuottajana keskitetyissä asumisyksiköissä ja hajasijoitetussa asuntokannassa.

Yhteystiedot:

Petra Laasonen                                                             

Projektivastaava                                                            

Puh. 040 661 6923                                                                

etunimi.sukunimi@sininauhasaatio.fi

 

Emilia Musturi

Projektityöntekijä

Puh. 046 600 1105

etunimi.sukunimi@sininauhasaatio.fi