Sinivalo – sosiaalinen työllistäminen

Sinivalo on Uudenmaan TE-toimiston rahoittama ja Sininauhasäätiön toteuttama sosiaalisen työllistämisen hanke, jonka tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämävalmiuksien yksilöllinen tukeminen, jotta siirtyminen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen tulee mahdolliseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat olleet pitkään työttömänä tai joilla on työllistymistä vaikeuttavia haasteita. Hankkeen asiakkaat sijoittuvat joko työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön mm. kiinteistönhuollon ja toimitilahuollon tehtäviin sekä päiväkeskuksien ja asumispalveluiden avustaviin tehtäviin. Hankkeen asiakkaiden tulee olla rekisteröitynyt TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi.

Hankkeessa toteutetaan Valo-valmennusmallia, jossa asiakkaat voivat työtehtävien ohessa suorittaa ammatillisten perustutkintojen, kuten kiinteistöhuollon perustutkinnon, osia näyttötutkintona.  Lisäksi asiakkaille tarjotaan lyhytkestoisia koulutuksia sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista valmennusta oman urasuunnitelman luomiseksi ja työelämävalmiuksien kehittämiseksi.

Hankevastaava
Juho Orjala
juho.orjala@sininauhasaatio.fi
puh. 040 632 5910

Kiinteistöhuollon työvalmentaja
Miika Voltti
miika.voltti@sininauhasaatio.fi
puh. 040 480 9278