Toiminnan tarkoitus ja historia

Löydät Sininauhasäätiön uudistuneet nettisivut osoitteesta: www.sininauhasaatio.fi

Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton vuonna 1957 perustama yleishyödyllinen, kristillisellä arvopohjalla toimiva säätiö. Säätiö on perustettu lahjoitusvaroin ja toiminut alun perin nimellä Raittiuskotisäätiö. Nimi vaihdettiin vuonna 1995 Sininauhasäätiöksi.

Vuonna 2004 säätiön säännöt uudistettiin ja säätiö liitettiin tiiviimmin kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto ry:n yhteyteen. Liitto uskoi säätiön tehtäväksi päihdeongelmaisten asumislähtöisten palveluiden kehittämisen. Vuosina 2016-17 liitto ja säätiö eriytettiin. Tavoitteena on vahvistaa Sininauhaliiton ja Sininauhasäätiön perustehtävien toteuttamista.

Sininauhasäätiö keskittyy oman perustehtävänsä mukaisesti asunnottomuuden poistamiseen ja asumislähtöisten tuen antamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Sininauhasäätiö on myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii asunnottomuuden vähentämiseksi, päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.

 

www.sininauhasaatio.fi

Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton vuonna 1957 perustama yleishyödyllinen, kristillisellä arvopohjalla toimiva säätiö. Säätiö on perustettu lahjoitusvaroin ja toiminut alun perin nimellä Raittiuskotisäätiö. Nimi vaihdettiin vuonna 1995 Sininauhasäätiöksi.

Vuonna 2004 säätiön säännöt uudistettiin ja säätiö liitettiin tiiviimmin kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto ry:n yhteyteen." data-share-imageurl="">