Erotyö

Ero on puolison kuoleman jälkeen elämän vaikeimpia muutostapahtumia ja suurimpia stressitekijöitä. Avio- tai avoero saattaa merkitä joskus talousongelmia tai jopa asunnottomuutta.

Työttömyys, pitkäaikainen sairaus tai mielenterveyden ongelmat voivat kaventaa ihmisen elämänpiiriä ja tukiverkostoa. Eroryhmät saatetaan kokea hyvin toimeentulevien ryhmäksi, johon itsellä ei ole varaa. 

Ilkka Taipale ja Vaajakosken Suvanto ry ovat tämän vuoden Toivon teko ja tuoja palkitut

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen vuoden 2012 Toivon teko -palkinnon sai Vaajakosken Suvanto ry. Valtakunnallisen Toivon tuoja -palkinnon sai Ilkka Taipale. Palkittavat valitsi tänä vuonna Helsingin kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen kymmenen ehdokkaan joukosta. Tuhannen euron suuruiset palkinnot luovutettiin kunniataulujen kera 5.6. Sininauhaliiton Kevään juhlassa.

Toivon teko ja tuoja palkittavien valintaa Voutilainen kuvasi äärimmäisen vaikeaksi tehtäväksi. Voutilaisen mukaan kaikki ehdokkaat olivat upeita ja jokainen olisi voinut tulla valituksi.  

Leena Niinivaara ja Icehearts palkittiin vuoden Toivon tekona ja tuojana

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen vuoden 2013 Toivon teko -palkinnon sai Leena Niinivaara. Valtakunnallisen Toivon tuoja -palkinto annettiin Icehearts ry:lle. Palkittavat valitsi tänä vuonna arkkipiispa Kari Mäkinen. Tuhannen euron suuruiset palkinnot luovutettiin kunniataulujen kera 28.5. Sininauhaliiton Kevään juhlassa.

Helsinkiläiset kannattavat päihdeongelmaisten tuettua asumista

Sininauhaliitto teetti talvella tutkimuksen helsinkiläisten asenteista päihdekuntoutujia ja Asunto ensin -mallia kohtaan. Asunto ensin -periaatteen mukaan asuminen tulee turvata myös pitkäaikaisasunnottomille, jotka eivät kykene päihteettömään elämään.

Tutkimuksessa selkeä enemmistö (83 %) on sitä mieltä, että oikeus asuntoon tulisi turvata myös niille päihdeongelmaisille, jotka eivät kykene päihteettömään elämään. Helsinkiläisten selvä enemmistö (91 %) on lisäksi sitä mieltä, että päihdeongelmaisten on saatava

Oppivelvollisuuden pidentämisen tulee kohdistua nuorten syrjäytymiseen ehkäisyyn

Sininauhaliiton mielestä oppivelvollisuuden pidentäminen 17 ikävuoteen tulee kohdistaa niin, että se keskittyy syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Koulun sekä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoama tuki ei aina riittävästi saavuta näitä nuoria, vaan he tarvitsevat kohdennettuja, räätälöityjä ja yksilöllisiä tukitoimia, jotta riittävät sosiaalipalvelut sekä siirtymä koulutukseen tai työelämään voidaan kokonaisuutena varmistaa.

Sininauhaliitto korostaa sote-uudistuksessa syrjäytymisen ehkäisyä

Hallituspuolueet ovat sopineet oppositiopuolueiden kanssa, että Suomessa toteutetaan laaja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi.

Sininauhaliitto pitää saavutettua, laajapohjaista ratkaisua tarpeellisena. Käytännön toteutuksen osalta liiton huolena ovat erityisesti yhteiskunnassa heikossa asemassa olevat kansalaiset. Heille tulee varmistaa riittävät ja saavutettavissa olevat lähipalvelut.

Sininauhaliitto otti kantaa hallituksen rakenneuudistukseen

Sininauhaliiton mielestä hallituksen rakenneuuudistuksen toteuttamisessa painopisteen pitää olla syrjäytymisen vähentämisessä sekä ihmislähtöisten lähi- ja peruspalvelujen turvaamisessa. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma sisältää monia  kauaskantoisia uudistuksia, kuten perustoimeentulotuen siirtämisen kunnilta Kelalle tai oppivelvollisuusiän korottamisen. Sen sijaan niin sanottujen välityömarkkinoiden tilanne ei rakenneuudistuksessa ole riittävästi edennyt.

Mitä teemme?

Sen lisäksi, että Sininauhaliitto on noin sadan jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, sillä on myös lukuisia päihde- ja järjestötyön kehittämiskohteita. Kehittämisen tavoitteena on parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten olosuhteita, vahvistaa päihde- ja järjestökentän ammattilaisten osaamista sekä tuottaa tietoa ja uudenlaista toimintaa.